October 21, 2020

ชินดงก่อนทําศัลยกรรมตาสองชั้น (มีรูปภาพ)

นับว่าเป็นกระแสดังในโลกอินเตอร์เน็ตเลยทีเดียว เมื่อมีการเปิดเผยรูปภาพของศิลปินดังแห่งวง Super Junior ชินดงที่กำลังเป็นซุปเปอร์สตาร์ดังอยู่ในตอนนี้