May 21, 2022

เสริมจมูกโอเพ่น โรงพยาบาลเอเซีย ด้วยการใช้กระดูกอ่อน

เสริมจมูกโอเพ่น เสริมปลายจมูกให้สวย ด้วยการใช้กระดูกอ่อน การศัลยกรรม เสริมจมูกโอเพ่น ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเสริมจมูกให้มีดั้งเท่านั้น แต่จะต้องออกแบบจมูกรูปร่างใหม่ให้เหมาะสมกับใบหน้าการเสริมจมูกนั้นจะต้องพิจารณาใบหน้าของคนไข้แต่ละคนประกอบด้วย